Vand installationer

Vi har afdelinger i Rønne og Allinge.

VVS Bornholm vil være kendt for at være gode håndværkere. Men det er ikke nok. Måden hvorpå vi udfører vores gode håndværk på, er afgørende for kundernes tilfredshed. Som hjælp til dette har vi nedfældet “Grundlov for VVS Bornholm” i 6 punkter: